Opdrachtgever Rosa Wassink, Arbocoördinator Nova College

De masseurs denken mee als gaat om de organisatie van de stoelmassages maar ook als het gaat om te halen doelstellingen binnen het Gezondheidsbeleid. De masseurs zijn professioneel, deskundig en denken mee. Daarnaast zijn ze erg flexibel in de praktische uitvoering. De meerwaarde zit vooral in de persoonlijke aandacht en het talent dat de masseurs bezitten om medewerkers op hun gemak te stellen. Daarnaast geven ze advies aan medewerkers op het moment dat ze denken dat de gezondheid van de medewerker daardoor kan verbeteren. Bovenal is Iris een erg prettig persoon om samen mee te werken.

Stoelmassages dragen bij aan:

  • mentale en fysieke ontspanning
  • tijdige signalering klachten
  • preventie ziekteverzuim
  • vergroten vitaliteit

Stoelmassages in Bedrijf denkt mee over de oorzaak en over de oplossing van klachten van werknemers. Centraal daarbij staat: wat kan de werknemer zelf doen om zijn/haar klachten te verminderen? Door medewerkers hierin te sturen en steunen, oefeningen mee te geven, door te verwijzen naar diverse interne of externe hulpverleners, wordt bereikt dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van hun eigen lijf. Wat uiteindelijk leidt tot het voorkomen van ziekteverzuim en verbetering van de vitaliteit van werknemers.

Stoelmassages in Bedrijf houdt op verzoek geanonimiseerde gegevens bij van de soort klachten, de frequentie en de doorverwijzingen (naar bijvoorbeeld fysiotherapeut, coach en arbocoordinator). De informatie wordt verwerkt tot een bondig evaluatieverslag met aanbevelingen en aandachtspunten.

Stoelmassages in Bedrijf beschikt over een eigen digitaal planningssysteem waar opdrachtgevers kosteloos gebruik van kunnen maken.